FRI FRAKT INOM SVERIGE ÖVER 500 KR!

  • Inga produkter i varukorgen.
Title Image

Integritetspolicy

1.0 Inledning

Policyn syftar till att klargöra att Green Flowers & Pots Vara AB hanterar personuppgifter enligt gällande EU-lagstiftning, GDPR.

Personuppgifter hanteras av Green Flowers & Pots Vara AB (”Green Flowers & Pots”), Lekåsa St. Lockatorp 802, 46595 Nossebro med organisationsnummer 559068-0780 samt våra vid varje tillfälle anställda.

Ansvarig för att denna policy varje år uppdateras i enighet med gällande lagstiftning är VD Sofia Olsson. Ansvarig för hantering av personuppgifter är Daniel Håkansson.

2.0 Syfte

Green Flowers & Pots säljer blommor, växter, krukor och med detta förenliga varor och tjänster till privatpersoner, företag och föreningar i Sverige samt övriga EU både i butik och via webbshop. Syftet med insamlandet av personuppgifter är att kunna leverera en fullgod service vid leveranser samt att erbjuda kunder i den fysiska butiken medlemsskap i ett bonussystem.

Inom följande områden hanteras och sparas personuppgifter:

Kundregister i butik

Vi sparar namn, postort samt mobiltelefonnummer för att kunna erbjuda återkommande kunder bonuspoäng. Dessa uppgifter sparas lokalt i lösenordsskyddad databas.

Kundregister i webbshop

Vi sparar namn, adress, e-post, mobiltelefonnummer för att kunna leverera enligt beställningen. Denna information delas med vald transportör för att denna ska kunna sköta transporten på ett fullgott sätt.

Personalregister

Vi sparar namn, adress, e-post, mobiltelefonnummer samt personnummer och bankkonto för våra anställda under den tid de är anställda hos oss. Efter avslutad anställning raderas samtliga uppgifter nästkommande bokslutsår. Dessa uppgifter används för att betala ut lön samt lämna uppgifter till Skatteverket, Fora, mfl.

3.0 Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få ut dina uppgifter ur vårt system och om så önskas få dem raderade. Du kan också vända dig till ansvarig för personuppgifter för att få reda på:

Vilka uppgifter vi lagrar om dig
Syftet med de lagrade uppgifterna
Vem som har och har haft tillgång till uppgifterna
Hur länge dina uppgifter sparas
Att vi inte använder oss av automatiserad profilering eller riktad direktmarknadsföring
Att du har rätt att få dina uppgifter via post eller pdf till dig eller annan part om så önskas
Vart du vänder dig för att lämna klagomål eller anmäla till tillsynsmyndighet

4.0 Rättslig grund

Vid köp av vara eller avtal om tjänst i butik ges möjlighet att bli medlem i vår kundklubb (kundregister). Där sparas uppgifter enligt ovan och medlemskapet är frivilligt. Den som går med i vår kundklubb samtycker till att vi hanterar minsta möjliga mängd uppgifter för att vi ska kunna erbjuda vårt bonussystem.

Den som via vår webbshop beställer varor för leverans eller avhämtning i butik samtycker till att vi samt vår eventuella transportör hanterar nödvändiga uppgifter för att kunna genomföra leveransen.

Du som söker jobb hos oss samtycker till att vi hanterar och lagrar ditt CV samt nödvändiga kontaktuppgifter för gällande ansökningsprocess men även för framtida kontakt. Det går alldeles utmärkt att avsäga sig detta men då eventuellt också missa chansen till framtida jobb.

Den som blir anställd hos oss samtycker till att vi hanterar nödvändiga uppgifter för personal och de avtal som rör den anställde.

5.0 Återtagande av samtycke

Varje person har vid varje tillfälle full rätt att dra tillbaka sitt samtycke till hantering av personuppgifter hos Green Flowers & Pots. I det fall detta sker görs det via kontakt med vår ansvarige för hantering av personuppgifter kommer samtliga uppgifter som inte hindras av gällande lagstiftning (bokföringslagen eller liknande) att raderas utan onödigt dröjsmål.

6.0 Delning till tredje part

Green Flowers & Pots kommer aldrig dela dina personuppgifter till tredje part i annat syfte än för att kunna fullgöra våra åtaganden som handlare, leverantör eller arbetsgivare.

7.0 Misstanke om intrång eller andra oegentligheter

Minsta misstanke om intrång, fysiskt eller digitalt, i miljö där personuppgifter hanteras eller lagras utreds och vid behov kontaktas Datainspektionen.
Vid misstanke om ovarsamt hanterande från vår sida kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se)